Behandlingar

Behandlingar

Vad behöver du hjälp med?

Läs nedan om de olika behandlingar vi erbjuder. Du kan även ringa till oss om du har en fråga

En legitimerad naprapat utreder, behandlar och förebygger dina funktionsrubbningar eller ditt smärttillstånd. Målet är att ta bort till orsaken besvären. Naprapatbehandlingen består av en kombination av olika behandlingstekniker som bland annat ledmanipulation, muskeltöjning och massage. Vid behov använder vi även olika typer av el-behandling, till exempel interferensström och så kallad TENS (transkutan elektrisk nervstimulering).

För att nå ett varaktigt resultat följer vi vanligen upp behandlingen med individuella träningsprogram och personliga råd om arbetsställningar, rörelsemönster och liknande.
Naprapatin har en stark nordisk förankring och är sedan länge den klart dominerande grenen inom manuell medicin i Norden. I Sverige finns det drygt 900 legitimerade naprapater. För att bli naprapat krävs en grundmedicinsk utbildning, vilket ger en stor bredd vid behandling av patienter.

Var vänlig notera att våra behandlingsmetoder kan behöva kompletteras med rehabiliterande träning på egen hand.